Saai maar noodzakelijk


Door het geven van een opdracht zijn automatisch de Algemene Voorwaarden (AV) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

AGV
Bergh-Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je als opdrachtgever gebruik maakt van onze diensten. Je gegevens die tijdelijk worden opgeslagen zijn naam, adres, email en telefoonnummer. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar vanaf de opdracht bewaard en slechts gebruikt voor afhandeling van de foto-opdracht, email- of telefonisch contact en facturatie. Daarnaast worden de gemaakte foto's als backup bewaard voor de duur van 3 jaar met als enige doel om je alsnog ná de opdracht van dienst te kunnen zijn. Je hebt altijd het recht om de foto's en/of de gegevens door Bergh-Fotografie eerder te laten verwijderen. Je bent als opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de privacy van je/jullie gasten bij bijvoorbeeld een event, party of bruiloft.

Bergh-Fotografie maakt voor reclamedoeleinden gebruik van ThePerfectWedding.nl. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Op de website van Bergh-Fotografie staan gerelateerde links naar derden (branchepartners). Het privacyreglement van die derden is dan van toepassing. Bergh-Fotografie is niet verantwoordelijk voor eventuele informatie die door deze derden wordt verstrekt, verwerkt of verzameld en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van de informatie van de websites van die derden. Bergh-Fotografie maakt geen gebruik van cookies.

AV
Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag geen foto worden gepubliceerd zonder toestemming van de fotograaf én zonder naamsvermelding. Foto’s van een bruiloft of een fotoshoot kunnen door Bergh-Fotografie gebruikt worden voor de promotie van dit bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plaatsing op de website, op de zakelijke FB-pagina of deelname aan wedstrijden, tenzij vooraf tussen opdrachtgever en fotograaf anders is overeengekomen in het kader van de privacy.

Doorsturen van foto's aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto's wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met Bergh-Fotografie. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Licentie (gebruiksrecht)
Bij het verlenen van een licentie wordt vooraf overeengekomen welke foto's, door wie en waar deze gebruikt mogen worden en altijd met naamsvermelding. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Bergh-Fotografie een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Digitale bestanden
Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en/of bijgesneden. Als digitale bestanden elders worden afgedrukt is Bergh-Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Copyright
Het is niet toegestaan cursusmateriaal van Bergh-Fotografie, beelden of teksten uit de website van Bergh-Fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden of zonder toestemming van de fotograaf.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Vergoeding
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door Bergh-Fotografie gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is Bergh-Fotografie aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Factuur en betaling
Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Een opdracht voor een bruidsreportage is definitief na betaling van een vast voorschot van € 250,-. Betaling van een fotocursus of workshop dient binnen 7 dagen na aanmelding te zijn gedaan.

Annulering
Bij een trouwreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde trouwdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. Vanaf een afgesproken reportageduur van 6 uur of meer wordt het genoemde percentage op niet meer dan 6 uur toegepast. Het voorschot voor reservering van de trouwdatum van € 250,- wordt niet gerestitueerd.
Bij annulering van een fotoshoot zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd wordt 50% van de fotoshoot-kosten in rekening gebracht.

Levering en verzending
Voor levering van fotoproducten is Bergh-Fotografie afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.

Cadeaubonnen
De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en inwisselbaar als betaling heeft plaatsgevonden. Prijsverhogingen na de datum van afgifte worden doorberekend aan de klant. Cadeaubonnen worden niet voor geld ingewisseld.

Cursus en Workshop
De inschrijving voor deelname aan een cursus of workshop is pas definitief na betaling van het cursusgeld.
Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus of workshop verplaatst. Dit wordt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop bekend gemaakt. In overleg wordt het cursusgeld gerestitueerd of worden de cursusdata aangepast. In geval van annulering door de klant bestaat geen recht op restitutie van het cursusgeld. Er bestaat evenmin recht op inhalen van een les in een andere groep. Dit wordt in overleg met de klant uiteindelijk bepaald door Bergh-Fotografie.

Aansprakelijkheid
Bergh-Fotografie is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.
Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan Bergh-Fotografie niet aansprakelijk worden gesteld. Tevens is Bergh-Fotografie niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.

© Copyright op beelden en teksten l fotograaf Hilversum l 't Gooi

trouwfotograaf, bruidsfotografie, fotograaf, portretrecht, auteursrecht, portret, hilversum, t gooi naar boven

AV en AVG